• Sposoby płatności

  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

    1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: …94 1050 1504 1000 0097 5950 2934 ING Bank S.A. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

    1. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.

  1. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

  2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

  3. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.